Zamek Królewski w Chęcinach (2023)

Województwo Świętokrzyskie obfituje w wiele ciekawych atrakcji turystycznych i jedną z nich jest Zamek Królewski w Chęcinach. W tym artykule chcemy przybliżyć wam historię tego miejsca oraz przekazać kilka przydatnych wskazówek na temat tego miejsca. Zamek Królewski w Chęcinach to warownia z przełomu XIII i XIV w. zlokalizowana w miejscowości Chęciny niedaleko Kielc w woj. świętokrzyskim. Pierwsze pisemne wzmianki o wsi Chęciny pochodzą z 1275 roku. Wieś ta w 1306 roku uzyskała prawa miejskie i zawsze była ważnym ośrodkiem w regionie. Jedną z największych atrakcji Chęcin jest Zamek Królewski corocznie odwiedzany przez dziesiątki tysięcy turystów z całej Polski.

Historia Zamku w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza z inicjatywy Wacława II, króla Polski i Czech. Pierwsze wzmianki na temat zamku pochodzą z 1306 roku kiedy to Król Władysław Łokietek przekazał zamek i 11 przyległych wsi biskupowi krakowskiemu. W roku 1331 król mianował w zamku swojego syna Kazimierza rządcą Wielkopolski. Po śmierci króla Łokietka, Kazimierz Wielki rozbudował zamek w Chęcinach co uczyniło go jedną z najpotężniejszych twierdzy na ziemiach polskich, której przez następne 250 lat nikt nie był w stanie zdobyć. W po­ło­wie XVI wieku na zam­ku w Chę­ci­nach przez pe­wien czas przebywałakró­lo­wa Bo­na. Wyprowadziła się z niego w 1554 roku i przy okazji zabrała ze sobą ogromny skarb, który spoczywał w twierdzy. Da­tę tę przyjmuje się za sym­bo­licz­ny po­czą­tek upad­ku kró­lew­skiej wa­row­ni.

Zamek Królewski w Chęcinach (1)

W ciągu następnych lat, twierdza podupadała by po 30 latach być już w tak sła­bej for­mie, że us­ta­wą sej­mo­wą zez­wo­lo­no na prze­nie­sie­nie ksiąg ziem­skich po­wia­tu chę­ciń­skie­go z zam­ku do koś­cio­ła pa­ra­fial­ne­go. W roku 1607 twier­dza po raz pierw­szy w hi­sto­rii zos­ta­ła zdo­by­ta. Po III rozbiorze Polski zamek zaczął popadać w ruinę. Mury zamkowe bardzo ucierpiały na skutek działalności miejscowej ludności, pozyskującej stąd materiał na budulec oraz od ostrzału artyleryjskiego w czasie I wojny światowej. Pierwsze prace konserwacyjne ruin zamkowych prowadzono już w latach 80-tych XIX wieku. 3 marca 1932 r. zamek został uznany jako zabytek. W latach 2013-2015 na Zamku przeprowadzono prace rewitalizacyjne ze wsparciem środków z Unii Europejskiej. Obecnie zwiedzającym udostępnionoskarbiec zamkowy, wewnętrzną cześć warowni oraz dwie wieże, z których można podziwiać malowniczą panoramę województwa świętokrzyskiego. Dodatkowo powstała infrastruktura turystyczna: toalety, parking oraz kawiarnia. Odbudowany został również trakt królewski.

Zamek Królewski w Chęcinach (2)

Dojazd i parkingi

Zamek Królewski znajduje się w mieście Chęciny zlokalizowanym 15 km na południowy zachód od Kielc. Prowadzi tam trasa E7 prowadząca do Krakowa. Z Kielc można dojechać autobusem linii 31 lub komunikacją podmiejską z ul. Żytniej w Kielcach. Zamek zlokalizowany jest na Górze Zamkowej. Aby dotrzeć na miejsce z centrum Chęcin skierujcie się ul. Jędrzejowską na południowy zachód i dalej traktem królewskim do bramy warowni. Przy zamku znajduje się kilka parkingów, na których możecie pozostawić swoje samochody:

(Video) Wirtualne zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach w zasięgu ręki

Trasa zwiedzania zamku

Zamek Królewski w Chęcinach dostępny jest dla zwiedzających przez cały rok, a oferta zwiedzania jest naprawdę bogata. Zwiedzanie zamku realizowane jest w ramach wycieczek indywidualnych, szkolnych, rodzinnych oraz dla seniorów. Dodatkowo oferowane są takie atrakcje jak Noce na Zamku, Zaręczyny w Królewskim Stylu czy nawet Śluby Cywilne. Poniżej zamieszczamy schemat trasy zwiedzania Zamku Królewskiego w Chęcinach. Schemat ten dostępny jest na stronie Zamku pod adresem (link do trasy zwiedzania zamku).

Zamek Królewski w Chęcinach (3)

Ceny biletów

Zamek można zwiedzać cały rok od godziny 9:00, należy mieć jednak na uwadze, że w każdym miesiącu godziny otwarcia są różne, dla przykładu w styczniu zamek można zwiedzać do godziny 15:00 a od kwietnia do września do godziny 19:00. Dokładniejsze informacje znajdziecie na stronie głównej Zamku Królewskiego w Chęcinach pod tym adresem (link do szczegółowego cennika). Ceny biletów wstępu na Zamek Królewski w Chęcinach:

Oferta wycieczkowa

Zamek oferuje specjalne wycieczki dla rodzin z biletem dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci. W cenie biletu wstępu zawarte jest m. in. zwiedzanie lochu i skarbca oraz możliwość przymierzenia replik uzbrojenia, np. hełmów czy napierśnika, co stanowi szczególnie ciekawą atrakcję dla najmłodszych. Dodatkowo dostępne są takie atrakcje jak zakucie w dyby czy zamknięcie w średniowiecznej klatce oraz zobaczenie i potrzymanie prawdziwych mieczy.

Zamek Królewski w Chęcinach (4)
Zamek Królewski w Chęcinach (5)

Równie interesujące jest wejście na dwie baszty widokowe z wyjątkową panoramą Gór Świętokrzyskich. Na zamku odbywają się ponadto w wybrane dni pokazy tańców średniowiecznych wraz z ich nauką oraz wystrzał z broni palnej. Dopełnieniem oferty Zamku Królewskiego jest zwiedzaniezabytkowej kamienicy „Niemczówka” mieszczącej się tuż obok rynku w Chęcinach.

Zamek Królewski w Chęcinach (6)
Zamek Królewski w Chęcinach (7)

Zamek oferuje również szeroki wachlarz atrakcji dla seniorów! Atrakcja oferuje bilet ulgowy dla emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych. Zamek honoruje równieżOgólnopolską Kartę Seniora. Jedną z atrakcji jest „Zejście z zamku tzw. aleją lipową” w towarzystwie 16 rzeźb przedstawiających królowe i królów polskich niegdyś rezydujących w chęcińskiej warowni. Bilet wstępu zawiera nie tylko możliwość zwiedzenia ruin, ale także przymierzenia replik uzbrojenia czy wejście na baszty widokowe, skąd rozpościera się piękna panorama, a przy dobrych warunkach atmosferycznych widać nawet wierzchołki Tatr!

Zamek Królewski w Chęcinach (8)
(Video) CHĘCINY, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE, KIELCE, ZAMEK KRÓLEWSKI - ZAMEK W CHĘCINACH PODCZAS ZACHODU SŁOŃCA
Zamek Królewski w Chęcinach (9)

Ruiny Zamku równie chętnie goszczą wycieczki szkolne. Oferowana jest tzw. „lekcja historii na żywo”, dzięki której uczniowie mają okazję przenieść się w czasy panowania największych królów polskich. Przy akompaniamencie muzyki średniowiecznej uczniowie zwiedzają ruiny zamku oraz mogą przymierzać repliki uzbrojenia. Dalszą częścią lekcji jest zwiedzanie Zabytkowej Kamienicy „Niemczówka” wraz ze Zbrojowniąwyposażoną w repliki uzbrojenia rycerzy z przekroju od X do XVIII w.,Salą Wielkąz zabytkową belką stropową z XVII stulecia oraz klimatyczne podziemia. W ich wnętrzu podziwiać można eksponaty niedawno powstałejMuzealnej Izby Pana Wołodyjowskiego.

Zamek Królewski w Chęcinach (10)

Noce na Zamku

Noc na Zamku w Chęcinach to wyjątkowa i niecodzienna impreza cykliczna ze starannie dobranymi elementami artystycznymi. Uczestnicy wydarzenia mają okazję woryginalny sposób poznać historię oraz legendy związane z warownią przy widowiskowych pokazach ognia oraz różnorakich zabawach. Dodatkowymi atrakcjami są spotkania z Białą Damą, pokazy dawnych tańców oraz potyczki szlacheckie. Ponadto uczestnicy świetnie się bawią biorąc udział wkonkursach i zabawach. Na koniec imprezy odbywa się wspólne bajdurzenie przy ognisku. Można przynieść swoje kiełbaski do upieczenia. Jest to jedno z najciekawszych wydarzeń organizowanych w Zamku w Chęcinach. Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach to obowiązkowy punkt na mapie wycieczkowej Gór Świętokrzyskich. Jest to bardzo ciekawe i bogate historycznie miejsce, oferujące mnóstwo atrakcji dla turystów. Dobrze zorganizowany dojazd z Kielc pozwala na bezproblemowe zwiedzanie dla turystów korzystających z komunikacji zbiorowej. Warto poświęcić trochę czasu na zwiedzanie tego miejsca. Zamek Królewski w Chęcinach to niewątpliwie prestiżowa atrakcja turystyczna na mapie Regionu Świętokrzyskiego jak i Polski. Ruiny średniowiecznej warowni posiadają bogatą historię oraz kryją w sobie wiele tajemnic. Są one idealnym miejscem na spędzenie dnia po wyczerpujących górskich wycieczkach.

Zamek Królewski w Chęcinach (11)
Zamek Królewski w Chęcinach (12)

Jeżeli artykuł się podobał i znalazłeś w nim przydatne informacje to będziemy bardzo wdzięczni za zostawienie nam napiwku 🙂 Dzięki temu będziemy mieli środki na utrzymanie bloga i dalsze jego usprawnianie. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie!

Chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami? Zapraszamy Cię do zasubskrybowania, polubienia naszej witryny na Facebooku oraz obserwowania naszego profilu na Instagramie! Jesteśmy również dostępni na Twitterze, Youtube oraz Pinterest.

(Video) Zamek Chęciny

Videos

1. "Wirtualne zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach w zasięgu ręki" odcinek 3
(Zamek Królewski w Chęcinach)
2. Poznaj tajemnice Zamku Królewskiego w Chęcinach
(ITV Chęciny)
3. The Royal castle in Chęciny - Certificate PTO 2017
(Poland Travel)
4. Wirtualne Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach - odc. 4
(Gmina Chęciny)
5. Zamek Królewski w Chęcinach. Wszystko za DARMO, RAJ Dla TURYSTÓW
(Cwancys Cent)
6. Świat z drona - Polska - Zamek królewski w Chęcinach - 4K
(Niezwykły Świat)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 09/04/2023

Views: 5638

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.